WEBÁRUHÁZ SZABÁLYZAT

WEBÁRUHÁZ SZABÁLYZAT

Tartalomjegyzék

I. Fogalmak
II. Általános rendelkezések
III. Webáruház használatának szabályzata
IV. Adásvételi szerződés megkötésének menete
V. Szállítás
VI. Árak és fizetési módok
VII. Szerződéstől való elállás joga
VIII. Reklamációk
IX. Garancia Áruházi értékesítés esetén
X. További garancia Áruházi értékesítés esetén
XI. Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások reklamálása
XII. A reklamációk és jogorvoslatok peren kívüli kezelésének módjai
XIII. Záró rendelkezésekI. Fogalmak

A Szabályzatban alkalmazott kifejezések jelentése a következő:

1. Ügyfél - természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akik számára különös rendelkezések jogképességet biztosítanak, és akik megrendeléseket teszek a Webáruházon belül;

2. Fogyasztó - a Polgári Törvénykönyv 221. cikk szerinti, önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében vállalkozóval jogügyletet kötő természetes személy.

3. Polgári Törvénykönyv - 1964. április 23-án kelt törvény (egységes szövege: Törvénytár 2017/459 és későbbi módosításai);

4. Szabályzat - jelen Szabályzat, amely az általános értékesítési feltételeket és a Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia Webáruház keretében elektronikus úton nyújtott szolgáltatások szabályait határozza meg;

5. Webáruház (Áruház) - a www.eurofrance.pl címen elérhető weboldal, amelynek közvetítésével az Ügyfél mindenek előtt termékeket rendelhet;

6. Áru - a Webáruházban bemutatott termékek;

7. Értékesítési szerződés - a Webáruház közvetítésével, a Polgári Törvénykönyv értelmében Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia és Ügyfél között létrejött áruk értékesítési szerződése;

8. Fogyasztói jogokról szóló törvény - 2014. május 30-án kelt törvény (egységes szövege: Törvénytár 2017/683 és későbbi módosításai);

9. Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény - 2002. július 18-án kelt törvény (egységes szövege: Törvénytár 2017/1219 és későbbi módosításai);

10. Megrendelés - Ügyfél közvetlen az Értékesítési szerződés megkötésére irányuló szándéknyilatkozata, amely mindenekelőtt az Áru fajtáját és mennyiségét határozza meg.

11. Eladó - F.H.U. EUROFRANCE S.C. Marcin Bednarczyk, Konrad Kruczek, Ks. Brzóski 127, 43-305 Bielsko-Biała, Adószáma: 9372219834, Statisztikai számjele: 072195068.

II. Általános rendelkezések

1. A jelen Szabályzat a www.eurofrance.pl cím alatt elérhető Webáruház használatának szabályait tartalmazza.

2. A jelen Szabályzat Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény 8. cikkében meghatározott szabályzatnak minősül.

3. A www.eurofrance.pl cím alatt működő Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia Webáruház üzemeltetője az F.H.U. EUROFRANCE S.C. Marcin Bednarczyk, Konrad Kruczek, Ks. Brzóski 127, 43-305 Bielsko-Biała, Adószáma: 9372219834, Statisztikai számjele: 072195068. A fenti vállalkozó a felelős Gazdasági Miniszter által vezetett Központi Nyilvántartási és Céginformációs Központ (CEIDG) által vezetett nyilvántartásban bejegyzett cég.

4. A jelen Szabályzat mindenekelőtt a következőket határozza meg:

- a Webáruház keretében történő bejelentkezés és fiók használatának szabályai;

- a Webáruház keretében megrendelések elektronikus úton történő elküldésének feltételei;

- a Webáruház keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételével létrejövő Értékesítési szerződés megkötésének szabályai.

5. A Webáruház szolgáltatásainak igénybevételének feltéve, hogy az ügyfél által használt informatikai rendszer az alábbi minimális műszaki követelményeknek megfelel: Internet Explorer 8.0-s vagy újabb verziója engedélyezett JavaScript-ekkel és cookie-kkal vagy Mozilla Firefox 3.0-s vagy újabb verziója engedélyezett JavaScript-ekkel és cookie-kkal, Google Chrome 10-es vagy újabb verziója engedélyezett JavaScript -ekkel és cookie-kkal.

6. A Webáruház használatához az Ügyfélnek hozzáférést kell biztosítania az Internetes hozzáféréssel rendelkező számítógéphez vagy végberendezéshez.

7. A hatályos jogszabályok értelmében a Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia fenntartja magának azon jogát, hogy a z Webáruház szolgáltatásainak nyújtását 18 évnél idősebb személyekre korlátozza. Ebben az esetben a potenciális ügyfelek értesítést kapnak a fentiekről.

8. A jelen Szabályzatot az Ügyfelek bármikor a www.eurofrance.pl cím alatti honlapon található link alatt elérhetik, letölthetik és kinyomtathatják.

III. Webáruház használatának szabályzata

1. A Webáruházon belül a bejelentkezés opcionális. Az Ügyfél a jelen Szabályzat elolvasása és elfogadása után a Webáruházban bejelentkezés nélkül is rendelhet.

A bejelentkezés a Webáruház egyik oldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével és elfogadásával történik.

A bejelentkezés feltétele a jelen Szabályzat elfogadása és a kötelező személyes adatok megadása.

A Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia azonnali hatállyal kizárhatja az Ügyfél Webáruház használatához való jogát, valamint a Webáruház készletének egy részéhez vagy egészéhez a hozzáférést korlátozhatja, amennyiben az Ügyfél a Szabályzat rendelkezéseit megszegi, különösen pedig:

- a Webáruházba való bejelentkezés során nem igazi, pontatlan vagy nem aktuális, félrevezető vagy harmadik felek jogait sértő adatokat ad meg,

- a Webáruház közvetítésével harmadik felek személyes jogait, különösen más Webáruházak ügyfeleinek személyes jogait megsérti,

- egyéb olyan magatartást tanúsít, amely a Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia véleménye szerint az alkalmazandó joggal vagy az Internet hálózat használati általános feltételeivel összeegyeztethetetlen magatartás vagy a Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia jó hírnevét sérti.

Az a személy, akinek a Webáruház használatához való joga kizárásra került ismételten a Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia hozzájárulása nélkül nem regisztrálhat.

2. A weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek és adatok továbbításának biztonsága érdekében a Webáruház a szolgáltatásnyújtás biztonsági kockázata mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz, különös tekintettel az interneten küldött személyes adatok jogosulatlan begyűjtésének és módosításának megakadályozására.

3. Az Ügyfél különösen köteles:

- a Webáruházat a Lengyel Köztársaság területén hatályos jogszabályokkal, a Szabályzat rendelkezéseivel, valamint az internet használatának általános elveivel összhangban használni,

- tartózkodni a törvény által tiltott tartalmak közzétételétől vagy továbbításától, pl. olyan erőszakot propagáló, rágalmazó vagy harmadik személyek személyes jogait vagy egyéb jogait sértő tartalmak,

- a Webáruház szolgáltatásait oly módon igénybe venni, hogy ne zavarja a működését, különösen meghatározott szoftvereket vagy eszközöket használva,

- tartózkodni olyan tevékenységtől, mint: a Webáruház keretében nem kívánt kereskedelmi információ (spam) küldése vagy elhelyezése,

- a Webáruházat oly módon használni, hogy más ügyfeleknek és a Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia részére nehézségeket ne okozzon,

- a Webáruházon belül feltüntetett tartalmakat kizárólag személyes használatára használni.

 

IV. Adásvételi szerződés megkötésének menete

1. A Webáruház közvetítésével Adásvételi szerződés megkötésének érdekében a www.eurofrance.pl weboldalra való belépés után, az oldalon megjelenő üzeneteket követve és a feltüntetett információk alapján következő lépések megtételével ki kell választani az Árut.

2. Az Árut az Ügyfél a kosárba való elhelyezésével választja ki.

3. A Megrendelés során - mielőtt a Megrendelést megerősítő gombot megnyomja - az Ügyfélnek lehetősége van a bevitt adatok és a kiválasztott Áru módosítására. Ennek érdekében az Ügyfélnek követnie kell a megjelenő utasításokat és az oldalon rendelkezésre álló információk szerint kell eljárnia.

4. Miután a Webáruházat igénybe vevő Ügyfél az összes szükséges adatot megadta, megjelenik a Megrendelés összefoglalója. A Megrendelés összefoglaló többek között tartalmazza a kiválasztott áru és szolgáltatás leírását, teljes árat és az összes egyéb költséget.

5. A megrendelés elküldése érdekében a Szabályzat elfogadása, a kötelező személyes adatok megadása és a Megrendelem gomb megnyomása szükséges.

6. A Webáruház oldalain feltüntetett Árukra vonatkozó információk a Polgári Törvénykönyv 66. cikkének értelmében ajánlatnak minősülnek. Az Ügyfél által elküldött Megrendelés, a Szabályzatnak megfelelően, a Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia-val Adásváteli szerződés megkötésére irányuló szándéknyilatkozatnak minősül. A Szerződés az Ügyfél Megrendelésének a Webáruház IT-rendszerébe való megérkezéssel megkötöttnek minősül, azzal a feltétellel, hogy a Megrendelés a Szabályzatnak megfelel. A szerződés megkötését követően az Ügyfél e-mailt kap, amely megerősíti a Megrendelés minden lényeges elemét.

7. A szerződés a Szabályzatnak megfelelő szöveggel Lengyel és Francia nyelven kerül megkötésre. 

8. A jelen Szabályzatot az Ügyfelek bármikor a www.eurofrance.pl cím alatti honlapon található link alatt elérhetik, letölthetik és kinyomtathatják.

A megrendelésben szereplő adatok és az általános szerződési feltételek (értékesítési szabályzat) rögzítése, biztosítása és megosztása e-mailen keresztül történik. A korábbi megrendeléseket az Ügyfél a fiókjában, bejelentkezés után tekintheti meg.

V. Szállítás

1. Az árukat kizárólag az alábbi országokba, az Ügyfél által meghatározott címre szállítjuk a Megrendelésben: Ausztria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Spanyolország, Hollandia, Horvátország, Írország, Litvánia, Lettország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Portugália, Csehország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Svédország, Magyarország, Olaszország, Egyesült Királyság.

2. A megrendelt Áruk szállítása az alábbiak szerint történik:

- Futárszolgálattal

- Csomagautomatákba

A megrendelt árukat a boltban személyesen is át lehet venni. F.H.U. EuroFrance s.c. Marcin Bednarczyk, Konrad Kruczek, al. Gen. W. Andersa 43, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország, bejárat a STATOIL benzinkút felől.

A szállítási költségek az alábbi címen találhatók:
http://www.eurofrance.pl/pl/i/Platnosc-i-dostawa/28.

A szállítási költség a Megrendelés során kerül meghatározásra.

3. A szállítási idő az alábbi címen került feltüntetésre: http://www.eurofrance.pl/pl/i/Platnosc-i-dostawa/28 és az Ügyfél által a megrendelés elküldésétől számított.

4. Az Áru szállítás során történő meghibásodása

A Fogyasztó távolsági ügyletkötése során a Webáruház magára vállalja az áru szállítása során keletkező, véletlen károsodásának vagy elvesztésének kockázatát. Amennyiben az áruk egyértelműen a szállítás során keletkezett sérülésekkel érkeznek meg, kérjük, ezt haladéktalanul jelentse a szállítónak és lépjen velünk kapcsolatba. Az ilyen reklamáció bejelentésének vagy a kapcsolatba lépés késedelme a törvényes igényekre és követelések érvényesítésére tekintettel nem járnak semmi következménnyel, különösen pedig a hibás termékre vonatkozó törvényszerinti jótállásra (Szabályzat VIII. pontja). Az észlelt, szállítás során keletkezett sérülések gyors bejelentése számunkra a fuvarozóval vagy a szállítás biztosítójával szembeni igényünk érvényesítésében segítséget jelent.

VI. Árak és fizetési módok

1. Az Áruk ára lengyel zlotyban (PLN) van megadva és az Áfa mértékét tartalmazza.                      

2. Az Ügyfél a termék árát az alábbi módon fizetheti meg:

- átutalással

- PayPal rendszeren keresztül

- Azonnali banki átutalással

- Bankkártyával: 

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

A bankkártya terhelésére a boltban történő megrendelés leadásával egyidejűleg kerül sor.

Ha az Ügyfél által kártyával fizetett ügyletért a pénzösszegek visszafizetésére kerül sor, az eladó azt a fizetési kártyához rendelt Megrendelő bankszámlájára utalja át.

VII. Szerződéstől való elállás joga

Fogyasztó esetét:

Az Ügyfél a jelen szerződéstől 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Amennyiben szándékában áll a szerződéstől elállni, erről bennünket (F.H.U. Eurofrance S.C. M.Bednarczyk, K.Kruczek, ul. Ks. Brzóski 127, 43-305 Bielsko-Biała, sklep@eurofrance.pl, Telefon: 335065070) értesíteni köteles, egyértelmű nyilatkozattétel formájában (pl. postán, faxon vagy e-mailben). Igénybe veheti az elállási formanyomtatványt, azonban ez nem kötelező jellegű.

Annak érdekében, hogy a szerződéstől való elállás határideje betartásra kerüljön, elég, ha a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt a szerződéstől elálláshoz való jogának gyakorlására vonatkozóan információt számunkra elküldi.

Szerződéstől való elállás következménye

A jelen Szerződéstől való elállást követően az Ügyfél részére haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél szerződéstől való elállására vonatkozó nyilatkozat beérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az egész kifizetett összeget, beleértve a szállítási díjat is (kivéve az általunk ajánlott legolcsóbb alap szállítási módtól eltérő egyéb, az Ügyfél által választott szállításnak további költségeit). A visszatérítést az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon teljesítjük, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítés során az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A kifizetés visszatérítését felfüggeszthetjük a termék visszaérkezéséig vagy a feladási bizonylat benyújtásáig, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.

Kérjük, juttassák vissza számunkra, vagy küldjék az alábbi címre: F.H.U. EUROFRANCE S.C. Marcin Bednarczyk, Konrad Kruczek Al. Gen. W. Andersa 43, 43-300 Bielsko-Biała, haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállására vonatkozó nyilatkozat bejelentésétől számított 14 napon belül. A határidő akkor betartott, ha a terméket az Ügyfél 14 napon belül visszaküldi. Amennyiben az Ügyfél az általunk ajánlott legolcsóbb alap szállítási módtól eltérő módot választott, a többletköltség megtérítése kötelezettségeink közé nem tartozik. Kizárólag az általunk ajánlott legolcsóbb alap szállítási mód költségeit térítjük vissza. Az Ügyfél a termék visszaküldésének közvetlen költségeit viseli. Ha a terméket a szerződés megkötésének pillanatában érvényes Ügyfél lakcímére szállítottuk, és a termék jellegéből kifolyólag hagyományos postai úton nem lehet visszaküldeni, kötelesek vagyunk saját költségünkre a terméket átvenni (2014. május 30-ai fogyasztók jogairól szóló törvény 33. cikk és 34 cikk (2) és (3) bekezdése alapján (egységes szövege: Törvénytár 2017/683 és későbbi módosításai)).

SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS MINTA 

(a formanyomtatvány kizárólag a szerződéstől való elállás szándékának esetén küldendő vissza)

- Címzett F.H.U. Eurofrance S.C. M.Bednarczyk, K.Kruczek, ul. Ks. Brzóski 127, 43-305 Bielsko-Biała , sklep@eurofrance.pl , Telefon: 334885074

- Alulírott/ alulírottak(*) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az alábbi termék adásvételi szerződésétől (*) termék kiszállítási szerződésétől (*) az alábbi tevékenység elvégzéséről szóló szerződéstől (*) alábbi szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződéstől elállok /elállunk (*)

- Szerződéskötés (*)/átvétel(*) ideje

- A fogyasztó(k) neve

- A fogyasztó(k) címe

- A fogyasztó(k) aláírása (amennyiben az űrlap papír formában kerül megküldésre)

- Dátum

(*) Nem kívánt törlendő.

 

VIII. Reklamációk

Fogyasztó esetén:

Kötelesek vagyunk az árut hibáktól mentes kézbesíteni. A Polgári Törvénykönyv 556. cikke és 5561-5563 cikkei alapján kötelezettségünkben áll az értékesített termékekért felelősséget (kellékszavatosság) vállalni.

A reklamációk benyújthatók:

- írásban az alábbi címre: F.H.U. EUROFRANCE S.C. Marcin Bednarczyk, Konrad Kruczek, Ks.Brzóski, 43-305, Bielsko-Biała.

- e-mailben az alábbi címre: sklep@eurofrance.pl.

A szavatossági jog gyakorlása esetén - amennyiben szükségesnek tartjuk a panasz elbírálásához, az Ügyfél köteles a hibás árut saját költségére a fent megírt postacímre megküldeni. Amennyiben az áru jellegére vagy telepítési módjára való tekintettel az áru megküldése túlzottan körülményes lenne, az Ügyfél köteles azt a telepítése helyén rendelkezésünkre bocsátani. Kötelezettséget vállalunk a reklamáció haladéktalan megválaszolására, de legkésőbb a benyújtásának időpontjától számított 14 napon belül.

Kellékszavatosságot akkor vállalunk, ha a termékhiba az áru átadásának időpontjától számított két év lejárta előtt kerül bejelentésre. Amennyiben az adásvételi szerződés tárgyát használt termék képezi, a kellékszavatosság az átadásától számított egy évre szól.

A reklamációban ajánlott megjelölni a (1) reklamáció tárgyát, különösen a hiba típusát és keletkezésének időpontját; (2) a hiba megszüntetésének módjára vonatkozó kérést (áru újra való kicserélése, árujavítás, árleszállítás, szerződéstől való elállás - amennyiben a hiba jelentős); (3) a reklamációt bejelentő személy elérhetőségeit - ez a Webáruház reklamációkezelési folyamatát megkönnyíti és felgyorsítja. Az előző mondatban megfogalmazott ajánlások nem kötelező jellegűek, csak iránymutatások, semmilyen módon nem befolyásolják a fenti információk feltüntetése nélkül benyújtott reklamációk hatékonyságát.

Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén:

A fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel kötött szerződés esetén, a Polgári Törvénykönyv 558. cikk 1.§ alapján a Webáruház kellékszavatossági felelőssége nem alkalmazható. A fenti kizárás hatástalan, amennyiben a hiba eltitkolásra került.

IX. Garancia Áruházi értékesítés esetén

Az Áruk gyártója nem a Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia nem, azonban a Webáruházban értékesített valamennyi Árura a Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia, mint Eladó garanciát vállal. A Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia az értékesített Árura az adott termék garancialapjában meghatározott feltételek mellett és időre vállal garanciát.

A Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia az értékesített Árura független garanciát is vállalhat az adott termék garancialapjában meghatározott feltételek mellett és időre. Amennyiben a gyártó garancialapja ilyen lehetőséget biztosít, az Ügyfél a garanciális igényeit közvetlen abban a márkaszervizben is jelentheti, amelynek címe a garancialapon szerepel.

A Webáruházban elérhető valamennyi Áruért a Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia a törvényben megírt kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezések alapján független felelősséget vállal. A Garancia, a törvényben megírt termékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott Ügyfél jogait nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel. A fenti két mondat nem vonatkozik a fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel kötött szerződésre, ebben az esetben a Polgári Törvénykönyv 558. cikk 1.§ alapján a Webáruház kellékszavatossági felelőssége nem alkalmazható.

 

X. További garancia Áruházi értékesítés esetén

 1. A Szabályzat IX. pontjában megírt (az Gyártó feltételei alapján) garancián túl, az Eladó az Ügyfélel szemben valamennyi általa értékesített Árura garanciát vállal és az ajánlatában feltüntetett termékek megfelelő működését biztosítja azzal a feltétellel, hogy azok rendeltetésszerűen, a Gyártó dokumentációjával megegyező módon használtak.
 2. A garanciális igényt az Eladónál kizárólag azok az Ügyfelek jelenthetik, akik az Árut közvetlen az Eladónál vásárolták meg.
 3. Az Eladó az Árukra 6 (hat) hónapos garanciát biztosít, a garanciális idő kezdete az Áru eladásától számított.
 4. Az Eladó a fenti időszakra szóló garanciát az Áru megvásárlását igazoló bizonylat vagy Áfás számla alapján tudja biztosítani.
 5. A garanciális idő folyamán az Eladó köteles az Áru cserealkatrészeit költségmentesen szállítani vagy a hibás árut megjavítani. Amennyiben az Eladó úgy ítéli meg, hogy az Áru javítása nem lehetséges, vagy a költsége az Áru érvényben lévő árát jelentősen meghaladja, az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a hibás árut kicseréli.
 6. A hibás Áru által okozott bármilyen károkért sem az Ügyfél, sem pedig harmadik személyek felé az Eladó felelősséggel nem tartozik. A tárgyi garancia alapján az Eladó kizárólag a csere alkatrészek szállítására, a hibás Áru kijavítására vagy kicserélésére köteles, a jelen garanciális feltételeknek megfelelően.
 7. Az Eladó az Ügyfél felé kizárólag az eladott Áru hibájából eredő kellékhibákért felelős. A garancia nem vonatkozik az egyéb okokból eredő hibákért, különösen pedig: 
  az áru beszerelése / telepítése után okozott károkért; mechanikai, termikus és vegyi sérülések, beárasztás, túlzott szennyeződés okozta károkért; az Áru nem rendeltetésszerű, valamint az Áru Gyártója által készített dokumentációnak nem megfelelő beszereléséből és használatából eredő károkért; az Áru nem rendeltetésszerű és tulajdonságainak nem megfelelő felhasználásából, valamint nem megfelelő karbantartásából eredő károkért; az Áru nem eredeti vagy a Gyártó ajánlásainak nem megfelelő alkatrészek, tartozékok és anyagok használatával kapcsolatos meghibásodásokért; időjárási hatások, elektromágneses interferencia és vis maior okozta károkért; az Áru működését befolyásoló egyéb berendezések és / vagy eszközök működésének hibás működéséből eredő károkért.
 8. A garancia nem vonatkozik a normál, természetes kopási folyamattal elhasználódó alkatrészekre és fogyóeszközökre, mint pl. a szűrők, izzók, biztosítékok, övek, zsírok, olajok.
 9. Az Ügyfél a garanciából eredő jogait elveszíti, amennyiben: az Árut az Ügyfél vagy harmadik személy módosította; az Ügyfél önállóan vagy harmadik személy az Árun bármilyen beleavatkozást vitt végbe; az Ügyfél vagy harmadik személy önállóan az Árut javítani próbálta; az Ügyfél az Áru rendszeres szervizellenőrzésének kötelezettségét nem tartotta be, amennyiben azt a gyártó előírta. Amennyiben az Eladó a fentieket megállapítja, az Áru garanciális reklamáció elismerését elutasítani jogosult. A reklamáció elutasítását követően a reklamált Árut az Eladó az Ügyfél írásos kérelmére az Ügyfélnek visszaküldi azzal a feltétellel, hogy az Ügyfél megelőzően az Áru Eladó székhelyéből való szállítási költségeit megfizette. A 60 napot meghaladó időn belül át nem vett Áru megsemmisítésre kerül.
 10. A garanciális reklamáció elfogadásának feltétele az alábbiak együttes teljesítése: 1) az Ügyfél által reklamáció írásban vagy e-mailben megküldése, amely tartalmazza: az Áru megnevezését, vásárlás időpontját, a hiba vagy károsodás pontos leírását az Áru hibájának vagy megkárosodásának keletkezésére vonatkozó további információkkal együtt, a hibás vagy megkárosodott Áru fényképeit; 2) a reklamált Áru vásárlását igazoló számláját vagy bizonylatát; 3) az Eladó székhelyére személyesen vagy futárszolgálat közvetítésével szállított reklamált Árut.
 11. Az Áru garanciális időszakon belül észlelt hibáit vagy megkárosodásait az Eladónak haladéktalanul, de legkésőbb az észlelésüktől számított 3 napon belül jelenteni kel.
 12. Az Eladó a garanciális szolgáltatást a garanciális reklamáció benyújtásától és a hibás Áru az Eladó székhelyére való beérkezésétől számított 30 napon belül köteles elvégezni.
 13. A garancia keretében elvégzett garanciális szolgáltatást az Áru hibájának vagy megkárosodásának szemrevételezése előzi meg. A szemrevételezésnek célja a hiba vagy megkárosodás fajtájának és okának meghatározása, valamint annak meghatározása, hogy az Árucserére vagy az Áru kijavítására a jelen garancia vonatkozik. A szemrevételezést az Eladó kizárólag a székhelyén végzi.
 14. Az Ügyfél garanciaigényének elismerése az Áru kijavításával vagy új, hibamentes Árura való cseréjével, valamennyi az Ügyfél által kifizetett költség visszatérítésével azonos.
 15. Az Áru csomagolásának és szállításának kockázata az Ügyfélt terheli, az Eladó erre vonatkozóan semmilyen felelősséget nem vállal. Az Eladó felelősséget nem vállal az Áru székhelyére való szállítása során keletkezett meghibásodásáért vagy sérüléséért, különösen pedig azokért, amelyek az Ügyfél által nem megfelelő csomagolásából vagy biztosításából erednek.
 16. Kizárólag az Eladó önállóan dönt a garanciális igény érvényességéről és az elismert garanciális igény teljesítésének módjáról.
 17. Valamennyi kicserélt hibás Áru az Eladó tulajdonába száll.
 18. Abban az esetben, ha az Eladó megállapítja, hogy az Áru üzemképes és a hibára vagy a sérülésre a garancia nem vonatkozik, az Eladó jogában áll az Áru szemrevételezésének, szakvélemény készítésének költségét és valamennyi egyéb a garanciális eljárással kapcsolatos költséget az Ügyfélnek felszámítani.
 19. A Polgári Törvénykönyv 558 cikk 1.§-a alapján az Eladó kellékszavatossági joga nem alkalmazható. A fenti mondat kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerint Fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetében alkalmazandó.
 20. A jelen Szabályzatban nem rendezett ügyekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

XI. Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások reklamálása

1. A Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia a Webáruház megfelelő működését olyan mértékben biztosítja, amely az aktuális műszaki ismeretek szerint teljesíthető, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfelek által jelentett hibákat ésszerű időn belül eltávolítja.

2. Az Ügyfél a Webáruház bármilyen észlelt hibájáról vagy működési szüneteiről tájékoztathat minket. A Webáruház működésével kapcsolatos információkat kérjük, az alábbi címre szíveskedjenek küldeni: sklep@eurofrance.pl

3. A Webáruház nem megfelelő működésével kapcsolatos reklamációban kérjük, jelöljék meg annak fajtáját és fellépésének időpontját.

4. Kötelezettséget vállalunk a reklamáció haladéktalan megválaszolására, de legkésőbb a benyújtásának időpontjától számított 14 napon belül.

XII. A reklamációk és jogorvoslatok peren kívüli kezelésének módjai

1. Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy lehetőségük van a jogviták peren kívüli rendezésére és igényeik érvényesítésére. Igénybevételük önkéntes és kizárólag akkor lehetséges, ha a jogvitát folytató mindkét fél hozzájárul.

- a 2000. december 15-én kelt Kereskedelmi Felügyelőségről szóló törvény 36 cikke értelmében (egységes szövege: Törvénytár 2017/1063 és későbbi módosításai) a fogyasztó a Kereskedelmi Felügyelőségnél kérvényezheti az Adásvételi szerződéssel kapcsolatos kereskedelmi viták peren kívüli rendezésére vonatkozó eljárás megindítását.

- a 2000. december 15-én kelt Kereskedelmi Felügyelőségről szóló törvény 37 cikke értelmében (egységes szövege: Törvénytár 2017/1063 és későbbi módosításai) a fogyasztó az illetékes vajdasági Kereskedelmi Felügyelőség mellett működő állandó választott bíróságnál kérvényezheti a megkötött Adásvételi szerződéssel kapcsolatos vita felülvizsgálását.

- Az Európai Bizottság ezen felül a fogyasztók és vállalkozók közötti online vitarendezésére platformot (ODR platform) biztosít, ez az alábbi címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséről szóló részletes információk, beleértve az Ügyfél által alkalmazható jogviták peren kívüli rendezésének és igényei érvényesítésének módjait, valamint az eljárásokhoz való hozzáférés feltételei a vajdasági Kereskedelmi Felügyeletek székhelyén és weboldalain találhatók, továbbá az alábbi címen érhetők el: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Nyilatkozunk, hogy a 2016. szeptember 23-ai fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséről szóló törvény (Törvénytár 2016/1823) rendelkezései értelmében vállaljuk, hogy vita esetén a Fogyasztókkal a peren kívül vitarendezés alkalmazzuk. A Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia és Fogyasztók közötti viták peren kívül rendezésére a Katowicei vajdasági Kereskedelmi Felügyelet jogosult, címe: http://www.katowice.wiih.gov.pl/index.php?c=page&id=61. A Fogyasztó a fenti felügyeletnél kérelmezheti a fogyasztói jogvita peren kívüli rendezését.

XIII. Záró rendelkezések

1. A Fogyasztóvédelmi jogviták rendezésére illetékes bíróság a Polgári Perrendtartás alkalmazandó rendelkezései szerint területi illetékességű bíróság.

2. A Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia és fogyasztónak nem minősülő Ügyfél közötti esetleges viták rendezése a székhelye szerinti bíróság hatáskörébe tartozik.

3. A jelen Szabályzatban nem rendezett ügyekben a hatályos jogszabályok az irányadók, különösen az 1964. április 23-ai Polgári Törvénykönyv (egységes szövege: Törvénytár 2017/459 és későbbi módosításai) valamint a 2014. május 30-ai fogyasztó jogokról szóló törvény (egységes szövege: Törvénytár 2017/683 és későbbi módosításai). Abban az esetben, ha a jelen Szabályzat az Ügyfelek jogaival és az általánosan alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseivel ellentéteseknek minősülnek, a lengyel jog általánosan alkalmazandó rendelkezései az irányadóak.